Регистрация

Регистрацията е на 2 стъпки:

  1. Заявете и платете за броя отбори, като купите „билети“ за всеки отбор (1 билет = 1 отбор от 4 души) от формата по-долу.
    – Ако платите с карта или PayPal, ще ви пратим фактура, след като получим плащането ви.
    – Ако плащате по банка, заявете това в регистрацията и ще ви пратим фактура предварително.
  2. След успешно плащане, ще публикуваме фирмата ви на сайта и ще получите линк за форма, където може да се регистрират участниците когато съставите на отборите са финализирани.

Price (BGN), with VATTill 15 AprilTill 15 MayAfter 15 May
Postbank Business Run
(team of 4)
240300360
CEO Dash (1 runner)300360
Kids Run2020