Регистрация

Моля попълнете долната форма, за да регистрирате вашия отбор. Ако фирмата ви има повече от 1 отбор, ще ви издадем обща фактура на база на броя отбори, които заявите по-долу.

Цените на участие на отбор са 200 лева за ранна регистрация и 250 лева от 13 май. Цените са крайни и не е начислен ДДС (чл.113, ал.9 от ЗДДС).